Ochrana osobních údajů

Berkupon klade důraz na ochranu vašeho soukromí. Proto se zavazuje chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy. V tomto prohlášení jsou uvedeny všechny informace a opatření, která používáme pro ochranu osobních údajů uživatelů Berkupon. Přístupem a užitím portálu www.berkupon.cz vyjadřujete svůj souhlas s postupy získávání a použití informací, popsanými v tomto prohlášení.

Získávání informací
Většinu stránek na Berkupon můžete navštívit bez nutnosti zadávat jakékoli osobní údaje. Na některých stránkách vás však můžeme požádat o některá data, abychom mohli poskytnout nabízenou službu, kterou požadujete. Mezi takové osobní údaje mohou patřit jméno a příjmení, PSČ, email nebo telefon. Žádnou z těchto informací však nemusíte zadávat, ale bez nich nebude možné poskytnout požadovanou službu.

Použití informací
Vaše data Berkupon používá pro dodání služeb, které požadujete. Například při objednání slevy nebo pro elektronické zasílání zajímavých informací.

Závazek chránit osobní údaje
Berkupon se zavazuje zajistit bezpečnost vašich osobních údajů, jejich neoprávněné shromaždování nebo jiné zneužívání. Samozřejmě plně respektujeme všechna zákonná pravidla upravující nakládání s těmito daty.